pUk`== mUn' kHoOc''== kA^n` 1 pOo+` vAi A^m' Ap''

Go down

pUk`== mUn' kHoOc''== kA^n` 1 pOo+` vAi A^m' Ap''

Bài gửi by LiSa on 28/1/2008, 8:09 pm

tHy` tRoO^g'' rOo^g~ tHa^t. rOo^y`

kAm. jAc'' -dA^u hE^t' rOoak`

mA^t' hE^t' rOoak` hA.

Ak` pHai. rOo^y`....kAm. jAc'' -di mA^t' rOo^y`

h cHA(g? kOon` kAm. jAc' -dA^u

h tHy` tRoO^g'' rOo^g~

oO+k tHe^' kAm. jAv' -di tUu+` lUuc' nAo` zA. ?

Ak` kAm. jAc' -di tUu+` lUuc'' Lee piZ. tOo^n` tHu+g` lA^n` -dA^u` tiE^n E^k'':]:]:]

Ui zA^y. Ha. ?

sAo Lee lAi. wE^n -dC. nHi.??

sAo Lee lAi. wE^n -dC. kAi' kAm. jAc' pi. tOo^n? tHu+g nHi ?

Ui nOo' -dE^n' nHak tHa^t. -dE^y''

mOo+z` tAi sAo nOo' -dE^n' lAi. mAg -di tA^t' kA. kUa Lee nHi.???

nOo' kU+p' hE^t' kUa. Lee rOo^y`

lA^y' tA^t' kA. lkUa.. Lee

kE^. kA. kAi' kAm. jAc' kUg~ lA^y' -di mA^t'' rOo^y`

lA^y' hE^t' ...

h -dE^y nOo' cHi. -dE^. lAi. sUu+. kOo^ -dOo+n

sUu+. lAk. lEo~ cho Lee mOo+Z` tHui

kOon` mU+g~ tHu+'' kUa. Lee tHy` nOo' la^y'' hE^t''

hUu+x''

nOo' kOon` -dE^. lAi. kAi' -dAu nHu+c'' nU+a~ cHu+''

nOo' -dE^. lAi. sU+. -dAu nHu+c'' cHo Lee

kOon` mU+g~ tHu+'' kiA tHy` nOo' mAg -di rA^t' nHak

tAi. SAo...?

sAo lAi. lA^y' -di hE^t' kUa. Lee zA^y.

hU+x'' sAo hOok mAg mU+g~ tHu+'' nAi` -di

mOo+Z` lAi. mAg mU+g~ tHu+'' Lee wi' tRog. nHut''

mAg mU+g~ tHu+'' Lee kA^n` nHut'' -di

sAo lAi. -dE^. lAi. sU+. vOo^ kAm. lAk. lUg` cHo Lee

sAo lAi. mAg -di sU+. dE^~ xU+g

sU+. hiE^n. lAk. kUa. Lee

h Thy` cOo' tHe^'' mAg lAi. cHo Lee 1 pOo+` vAi~ -dC. hOok

cOo' tHe^. hOok?

cOo' pOo+` vAi -dOo' Lee sE~ zU+~ mAi~ pOo+` vAi -dOo''

sE~ hOok -dak' mA^t' -dA^u

sE~ kA^n` pOo+` vAi kHi Lee pUn`

sE~ kA^n` pOo+ vAi~ kHi Lee mUn' kHoOc''

kHi Lee mUn' kHoOc'' sE~ co'' pOo+` vAi

sE~ zUu+a. nHe. vAo` pOo+` vAi ni`

sE~ kHoOc' tOo -dE^. -dOo+~ pUk`

sE~ kA^n` -dE^n' pOo+` vAi

kHi Lee -dAu kHo^. nHa^t''

sE~ kA^n` -dE^n' pOo+` vAi kHi Lee mUn'' nOoy' cHuyE^n. nHut''

sE~ jU+u~ pOo+` vAi ni`

sE~ kA^n` -dE^n' pOo+` vAi kHi Lee pUn` nGu.

Lee sE~ nGu. tHa^t. sAy vAz` sE~ lUn mOo+ lAz` mik` hOok kOon` kOo^ -dOo+n

mU+g kHi tyk? lAi. tHy` pOo+` vAi -di -dA^u goy`

hUhU

Lee sOo+ pOo+` vAi sE~ pOo. Lee nE^n

Lee chUu+a tUu+g` yE^u 1 Ai kA.

cHu+a tU+g` yE^u

vi` sOo+. kHi mik` yE^u wA''

-dE^n'' kHi hOok kOon` pE^k kAk. mik` tHy` mik` sE~ rA^t' kOo^ -dOo+n

sE~ ci. mU'n kHoOc'' -dE^. wA tHa^t. nHak kAm. jAc' cOo^ -dOo+n

-dE^. hOok mA(c' sAi lA^m` 1 lA^n` nU+a~

mU+g Lee tyn rA(g pOo+` vAi sA(p' -dE^n' vOo+Y' Lee sE~ hOok pOo. Lee -di

Lee tyn rA(g nHu+ vA^y. -dOo''

Lee mUn' gA(.p -dC. pOo+` vAi -dOo''

mUn' -dC. yE^u thu+g pOo+` vAi -dOo' tHa^t. lOog`

tHa^t. lOog` kUa. mik`

tRao. mOoy. kAm. jAc' cHo 1 pOo+` vAi

tA^t' kA. kAk' kAm. jAc' cHu+a pao h tRao cHo 1 Ai

^^....!

sE~ kU+i`.....kU+i`.....kU+i`....vAz` cHi. kU+i` thOoay^^..!

[^:^]

_________________


avatar
LiSa
BAN QUẢN TRỊ

Tổng số bài gửi : 140
Age : 26
Đến từ : Bjên Hòa
Registration date : 23/01/2008

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

Về Đầu Trang


 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết